Projekt AstraZeneca

Syfte/mål

 
Ge tidigare anställda från AstraZeneca som blev uppsagda under 2011 individuellt anpassat stöd för att kunna lösa sin arbetslöshetssituation.
 

Målgrupp


Personer som varslades från AstraZeneca i Lund, Södertälje, Mölndal och Umeå 2010 och fick sluta sina anställningar under 2011.
 

Tidsperiod


2011-12-23 till 2013-12-22
 

Beskrivning


Projekt AstraZeneca är ett projekt som Arbetsförmedlingen bedriver inom ramen för Europeiska Globaliseringsfonden (EGF). Syftet med projektet är att Arbetsförmedlingen bland annat ska erbjuda insatser som går utöver det som vi normalt erbjuder och hjälpa personer som drabbats av globaliseringens negativa effekter. Projektet riktar sig till personer som fått sluta sina anställningar på AstraZeneca under 2011 och erbjuder bland annat stöd till individuellt anpassade utbildningar, kvalificerad matchning och stöd till start av eget företag.

Projektledare


Matz Wahlin
Telefon 010-486 36 66 

Tillägsinformation

Kontaktperson

Matz Wahlin
Telefon 010-486 36 66