Work in Europe

Syfte/mål


Hitta arbete i Sverige eller Europa. Minst 50% av deltagarna ska nå målet, arbete, utbildning eller praktik.  
 

Målgrupp


Unga personer mellan 18-29 år som ingår i Jobb och utvecklingsgarantin eller Jobbgarantin för unga.
 

Tidsperiod 


120201- 130329  
 

Beskrivning


Work in Europe är ett projekt inriktad på transnationell rörlighet för ungdomar. Genom aktiv cochning och otraditionella arbetssätt kommer våra ungdomar närmare arbetsmarknaden och konkreta arbeten. Många ungdomar i Sverige riskerarar utförskap på grund av bristande kontaktnät och möjlighet till direkta möten och intervjuer med arbetsgivare. Projektet kommer att skapa dess mötesplatser och i grunden stärka ungdomarnas möjlighet till att få arbete eller studier i EU eller Sverige.

Projektledare


Susanne Persson
010-488 01 91

Tillägsinformation

Kontaktperson

Marie Bergvall-Bark
010-488 00 69