Unga på Väg till Arbete

Syfte/mål


Målet är att unga personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska få likvärdiga möjligheter som andra ungdomar till en egen försörjning
 

Målgrupp


Unga personer med funktionsnedsättning, upp till 30 år, som har behov av arbetsprövning i samverkan med arbetsgivare och andra samverkanspartner (Försäkringskassan, kommuner).
 

Tidsperiod


2011-08-01 — 2014-06-30
 

Beskrivning


Projektet är ett samverkansprojekt där Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tillsammans med kommunerna Eskilstuna, Katrineholm, Flen och Vingåker ska finna bättre metoder stötta personer i deras strävan att nå en anställning. 
 
Aktiviteten i projektet är att efter kartläggningsfas, påbörjar en arbetsprövning ute på en arbetsplats så nära deltagarens intresseområde som möjligt. Under arbetsprövningen har vi täta kontakter med deltagaren och arbetsplatsen. Vi erbjuder viss ekonomisk ersättning för handledning, stöttar med konsultation samt kan erbjuda arbetstekniska hjälpmedel.
 
Genom arbetsprövning får du möjlighet till
  • ökade kunskaper och färdigheter
  • referenser
  • beskrivning/hjälpmedel av anpassning på en arbetsplats
Som arbetsgivare/handledare
  • är du med och bidrar till deltagarens utveckling
  • delar med dig av dina kunskaper
  • bidrar till ökad mångfald i arbetslivet
Som företag får ni
  • en resurs till verksamheten
  • en snabb och enkel kontakt med arbetsförmedlingen
  • ekonomisk ersättning för handledning
Är du arbetsgivare och kan tänka dig att ta emot en ung person för arbetsprövning, så tveka inte att ta kontakt så berättar vi mer. Vi kommer gärna ut till er och berättar om projektet.

Är du blivande deltagare eller bara vill veta mer så är du välkommen att kontakt någon av oss i projektet.
 

Projektledare


Carolin Lillieh
010-486 63 66

Tillägsinformation

Kontaktpersoner

Katja Hoikkaniemi
010-486 43 58
Eskilstuna

Anna Wahlqvist
010-488 10 88
Katrineholm, Flen, Vingåker

Besök oss gärna på facebook, Unga på Väg till Arbete.
Facebook-sida