Kontakta projektet Nationell Matchning

Projektledning och administration

Stockholmsteam

Göteborgteam

Malmöteam

KTH
 

"Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden"

Tillägsinformation