Din utländska kompetens - en resurs på arbetsmarknaden!

Projektet Nationell Matchning hjälper dig som är utrikesfödd och har utländsk akademisk examen att matcha din kompetens med arbetsgivarnas behov. Vi skapar mötesplatser där du kan träffa och lära känna arbetsgivaren.
 
För att delta i projektet måste du uppfylla följande krav:
  • har en utländsk akademisk examen bedömd av Högskoleverket/Socialstyrelsen
  • är inskriven på ett Arbetsförmedlingskontor i Stockholm, Malmö eller Göteborg
  • är helt arbetslös sedan minst ett år eller erhåller ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) eller etableringsersättning.
 
"Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden"

Tillägsinformation

Mer information om Nationell Matchning hittar du i vårt informationsmaterial.

Mer information om Nationell Matchning hittar du i vårt informationsmaterial.