Utländsk kompetens - en resurs för ditt företag!

Projekt Nationell Matchning hjälper dig att hitta den kompetens du söker. Vi skapar mötesplatser där du får träffa och lära känna personer med utländsk akademisk examen som har fått sin utbildning bedömd hos Högskoleverket/Socialstyrelsen.
 
Vi finns i storstadsregioner men arbetar aktivt med arbetsgivare både lokalt och nationellt. Det kan vara företag inom den privata och offentliga sektorn, kommuner, länsstyrelser och landsting i hela landet. Några exempel är LKAB, Volvo, Karolinska Institutet, Swedbank, Samarkand 2015 och Ludvika Kommun. Framför allt försöker vi hjälpa företag och regioner där det råder brist på kvalificerad arbetskraft. Våra deltagare är beredda att flytta för att hitta ett arbete som överensstämmer med deras kompetens. 
 

"Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden"

Tillägsinformation

Mer information om Nationell Matchning hittar du i vårt informationsblad.

Mer information om Nationell Matchning hittar du i vårt informationsblad.