Nationell Matchning


- skapar möten mellan utländska akademiker och arbetsgivare i hela landet
Projektet Nationell Matchning matchar den kompetens som finns hos utländska akademiker med de behov som finns på arbetsmarknaden. Vi skapar mötesplatser, för oavsett om det handlar om en anställningsintervju, ett studiebesök på orten eller en rekryteringsträff så gör det skillnad att träffa en personen i verkligheten i stället för på papperet.
 
Vi är ett metodutvecklingsprojekt med matchningsteam i Stockholm, Göteborg och Malmö. I projektet samverkar Arbetsförmedlingen med Södertälje kommun, Malmö och Göteborg Stad samt Kungliga Tekniska Högskolan.

Projektets organisation
 
Projektet pågår mellan 1 november 2011 och 31 december 2014.
 
Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden.

Tillägsinformation

Läs mer om projektet i broschyren Nya möten.

Läs mer om projektet i broschyren Nya möten.