Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden

Syfte/mål 


Öka informationen och medvetenheten om diskrimineringsfenomenet mot romer på arbetsmarknaden inom Stockholmsregionen, både bland arbetsgivare, (företag, sociala institutioner och föreningar) och anställda med syftet att ändra de sociala attityderna och stereotyperna under anställning och arbetsplatser.
  • Utbilda 300 personer, från tre kategorier av målgrupper: arbetsgivare, arbetstagare och personer som arbetar inom den sociala sektorn från både den offentliga sektorn och privata organisationer från Stockholmsregionen som utbildas om diskrimineringen mot romer på arbetsmarknaden under en period av 18 månader.
  • Utveckla en informations- och medvetenhetshöjande kampanj för att förändra sociala attityder och stereotyper under sysselsättning och arbete för romerna i Stockholm, under en period av 18 månader.
 

Målgrupp

 
Projektet är riktat till den offentliga, privata och icke-vinstdrivande sektorn i syftet att sprida kunskap om diskrimineringen romer blir utsatta för och vad som ska göras för att bekämpa den. Projektet ska även förbättra jämställdheten i arbetslivet. Beslutsfattare inom arbetsmarknaden kommer att vara aktivt involverade inom dessa områden för att skapa ett projekt där många parter är involverade.
 

Tidsperiod


3 januari 2011 -  30 september 2012.  
 

Beskrivning


I mer än 500 år har det bott romer i Sverige. Romerna är en del av vår historia och det svenska kulturarvet. Ändå är romerna en diskriminerad grupp som många har förutfattade meningar om. Inte minst på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen vill motverka
diskrimineringen och öka kunskapen om romerna, som idag är
Europas största etniska minoritetsgrupp.

Därför har Arbetsförmedlingen tagit initiativet till Stockholmsprojektet Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Projektet består av två delar: utbildning och information. Utbildningen är en webbutbildning om romsk kultur, historia och identitet. Den tar också upp vilken typ av diskriminering romerna kan bli utsatta för, hur diskrimineringen påverkar romernas situation på arbetsmarknaden och hur man kan eliminera den. Webbutbildningen är tillgänglig på arbetsformedlingen.se och är gratis. Minst 300 arbetsgivare och medarbetare i Stockholm kommer att erbjudas webbutbildningen.

Utöver Arbetsförmedlingen deltar Jobbtorg Stockholm, Stadsmissionen, Försäkringskassan, Kommunal och Manpower Telge i utbildningen.

Den 20 juni 2012 ordnar projektet även ett seminarium om roller för romsk inkludering, ur både ett europeiskt och ett nationellt perspektiv. Seminariet riktar sig till beslutsfattare. Projektet kommer också att erbjuda workshoppar och individuella möten med olika nyckelpersoner.
   

Projektledare


Larisa Lacatus
010-488 01 48

Tillägsinformation