Framtidsvägar i västra Östergötland

Syfte/mål

  • Öka och styra arbetskraftutbudet för att tillgodose arbetsmarknadens behov inför stora pensionsavgångar
  • Ta vara på möjligheter med generationsväxling med fokus på mindre företag som är i behov av att ersättningsrekrytera
  • Matcha prioriterade grupper av arbetssökande mot behoven ovan  för att minska arbetslöshet och hindra utanförskap
  • Tillsammans med andra samhällsaktörer utveckla metoder som ska resultera i förbättrat samarbete och en optimal kompetensförsörjning på den lokala arbetsmarknaden.  
 

Målgrupp

  • Små och medelstora företag som står inför rekryteringsbehov.
  • Deltagare i jobbgaranti för unga samt personer över 25 år som varit arbetslösa i minst ett år.  
 

Tidsperiod


2011-08-01 - 2014-06-30.
 

Beskrivning


Framtidsvägar i västra Östergötland är ett projekt för effektiv kompetensförsörjning. Det vänder sig till dig företagare som står inför rekryteringsbehov.

Projektet ska testa metoder för att involvera företag som står inför en generationsväxling och matcha deras behov mot arbetssökande. Vi jobbar med att utveckla och förnya tankar och arbetssätt kring kompetensförsörjning.

Utifrån de behov som företagen har kommer de arbetssökande att få vägledning, praktik och kompletterande utbildning. Arbetsgivarna har möjlighet att ta del av olika former av anställningsstöd.

Projektet vill ta vara på möjligheterna med generationsväxling och tillsammans med andra samhällsaktörer utveckla metoder för optimal kompetensförsörjning.

Framtidsvägar är ett ESF-projekt. Det drivs av Arbetsförmedlingen och pågår från augusti 2011 till juli 2014.

I projektet deltar kommunerna i västra Östergötland: Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm och Ödeshög.  
 

Projektledare


Kenneth Johansson
Arbetsförmedlingen Motala
010-486 50 23

Tillägsinformation

Kontaktperson

Kenneth Johansson
Arbetsförmedlingen Motala
010-486 50 23