Samarbete inom Europeiska Unionen

Arbetsförmedlingen är en aktiv partner i det samarbete som följer av Sveriges medlemskap i EU, med det övergripande syftet att bidra till att utveckla tjänster och metoder för en effektiv arbetsförmedling i Sverige och EU.

EU-kommissionen möter generaldirektörerna för samtliga medlemsstaters offentliga arbetsförmedlingar två gånger årligen för att planera och utvärdera det gemensamma arbetet. Det arbetsprogram som tas fram bygger på vad arbetsförmedlingarna behöver göra för att nå de sysselsättningsmål som lagts fram i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi, Europa 2020. Arbetsförmedlingen bidrar med expertkunskap i bland annat arbetsgrupper och nätverk.

Tillägsinformation

Mer information