Specialistförmedlare: Niclas Crona

Foto på Niclas Crona - Specialistförmedlare på Arbetsförmedlingen

Här berättar Niclas Crona om sitt arbete på Arbetsförmedlingen. Niclas är SIUS-konsulent och hjälper människor med funktionsnedsättning.

-Det här arbetet innebär så mycket mer än att förmedla arbeten. Relationerna man bygger är värda mycket. Det bästa är när man först lyckas hjälpa en arbetslös att få jobb och samma arbetsgivare sedan återkommer och vill ha hjälp med en ny rekrytering. Det är en bra känsla.

Erfarenhet är inte allt

För något år sedan kontaktade jag ett företag som behövde anställa en person som skulle fotografera, digitalisera och katalogisera internt arbetsmaterial. De sökte någon med datorvana men trots att min kund saknade det kände jag mig säker på att han skulle ta chansen om han fick den.

Personligt stöd till den som söker jobb

Den största skillnaden mellan en vanlig arbetsförmedlare och en SIUS-konsulent är att den senare kan ägna mer tid åt sina arbetssökande och deras arbetsgivare. SIUS-konsulentens uppgift är att vara ett personligt stöd åt både sin arbetssökande och hans eller hennes arbetsgivare. För det mesta jobbar jag sida vid sida med mina arbetssökande under en introduktionstid på deras nya arbetsplats.

Han fick praktisera så länge han behövde

Vi fick lägga ner mycket arbete innan den här mannen fick sin anställning. Han hade det svårt ekonomiskt och led av en ganska besvärande huvudvärk. Att värken berodde på hans dåliga syn var inget som han berättade utan något jag förstod först senare. Jag ordnade en träff mellan mannen och arbetsgivaren och det visade sig att de gillade varandra. Arbetsgivaren lät honom praktisera så lång tid han behövde för att lära sig arbetsuppgifterna ordentligt.

Praktiken gav honom fast jobb

Han kämpade och gav allt, trots sin huvudvärk. När jag förstod att han såg dåligt misstänkte jag att det var hans synfel som orsakade huvudvärken. Jag tog kontakt med en socialsekretare som kunde hjälpa honom med kostnaderna för glasögon. När han väl fått sina glasögon gick allt så mycket bättre. Efter praktiken fick han en tillsvidareanställning hos samma arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen finns över hela landet och som anställd har man stora möjligheter att både byta arbetsuppgifter och arbetsplats inom myndigheten. Själv blev jag SIUS-konsulent för något år sedan efter 20 år som arbetsförmedlare. 

Vad gör en SIUS-konsulent?

SIUS är en förkortning för Supported Employment.
Supported Employment är ett samlingsnamn för en viss typ av arbetsrehabiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättning. Arbetssättet växte fram i vård- och stödsystemet i USA under 1980-talet.

I början av 1990-talet väcktes intresset för SE i Sverige och nu används metoden inom flera verksamheter. Utgångspunkten för dessa insatser är att personen ska få det stöd och den vägledning som behövs för att kunna få, och behålla, ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Läs mer om jobbet som arbetsförmedlare

Tillägsinformation