Arbetsförmedlingen
  • Kontakt
  • Other languages
  • Teckenspråk

Anmäl återanställningsrätt

Denna sida vänder sig till dig som blivit uppsagd från Arbetsförmedlingen på grund av arbetsbrist eller av samma skäl inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd och att du av den anledningen har rätt till återanställning hos Arbetsförmedlingen enligt bestämmelserna i 25§ LAS.

Genom att använda länken nedan kan du anmäla din återanställningsrätt inom Arbetsförmedlingen.

För frågor och hjälp kan du vända dig till Personalavdelningen.
0771-60 00 00.

Tillägsinformation