Rekryteringsprocessen – så går den till

Kolla ditt anställningsavtal

Arbetsförmedlare, psykolog eller systemutvecklare? På Arbetsförmedlingen behövs människor med olika bakgrund och kompetenser. Olikheter berikar och vi strävar efter en personalsammansättning som speglar hur det ser ut i samhället. Så här går rekryteringen av våra medarbetare till.

Penna i ruta

Sök inom två veckor

Annonserna ligger oftast ute i två veckor. Du kan skicka in ansökan fram till klockan 24.00 sista ansökningsdagen. När du skickat in din ansökan får du ett mejl som bekräftar att vi tagit emot den.

Penna i ruta

Så gör vi urvalet

När ansökningstiden gått ut gör vi ett första urval utifrån de krav på kompetens, erfarenhet och person som fanns med i jobbannonsen. Om du är bland dem som uppfyller kraven bäst kallas du till en personlig intervju på något av våra kontor. Ibland kan urvalet kompletteras med olika slags tester och webbaserade rekryteringsträffar.

I nästa steg kontaktar vi minst två av de referenter du har gett oss. Referenspersonerna ska helst ha varit dina chefer eller haft andra ledande roller.

Penna i ruta

När rekryteringen är klar

När vi tillsatt en tjänst ger vi återkoppling till alla personer som sökt. Om du har varit hos oss på intervju kontaktar vi dig personligen, annars hör vi av oss via mejl.

En rekrytering tar normalt mellan en och fyra månader, beroende på hur många som ska anställas.

Penna i ruta

En offentlig handling

Eftersom Arbetsförmedlingen är en myndighet är alla jobbansökningar offentliga handlingar. Det betyder att vem som helst har rätt att få se din ansökan med hänvisning till offentlighetsprincipen. Därför kan vi inte heller behandla jobbansökningar konfidentiellt.

Har du beslut om skyddade personuppgifter finns det alternativa sätt att skicka in din ansökan. Kontakta HR-partnern i annonsen.

Jämställdhet och mångfald

  • Vi ser människors kompetens och erfarenheter som värdefulla tillgångar i verksamheten.
  • Vi vill att alla ska känna sig sedda, både våra anställda och de som möter oss i vår verksamhet.
  • Vi strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald och struktur.
  • Vi tillvaratar kompetens och respekterar olikheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
  • Vi välkomnar kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.