Psykolog: Beatrice Meroño Broberg

Foto på Beatrice Moreño Broberg, psykolog på Arbetsförmedlingen. Foto: Camilla Veide

Beatrice Meroño Broberg arbetar som psykolog på Arbetsförmedlingen sedan många år. Hon gillar att hon har ett arbete där hon gör samhällsnytta och att ha kollegor att rådfråga om hon behöver.

Alla har sina styrkor och det viktigaste i mitt jobb som psykolog är att lyfta fram dem och hjälpa mina klienter att fokusera på sina positiva sidor.

En viktig del av lösningen

När någon blir arbetslös och tappar det sociala sammanhanget som jobbet innebär kan det gå ganska fort tills man tappar självförtroendet och passiviseras. För att komma ur en sådan negativ spiral kan man behöva stöd och ibland aktiveras av oss på Arbetsförmedlingen som en viktig del av lösningen.

Fokus på dem som behöver oss mest 

Vi träffar arbetssökande med varierande bakgrund. Det kan handla om allt ifrån en yrkesvilsen ungdom till någon som har varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid. Vårt uppdrag är att prioritera dem som står längst ifrån arbetsmarknaden men man måste inte ha en diagnos för att få hjälp av oss. Mitt arbete handlar mycket om att identifiera styrkor och svagheter hos dem jag träffar och om vägledning till ett nytt arbete.

Samarbete ger lyckade lösningar

När man väl har identifierat ett behov har Arbetsförmedlingen goda möjligheter att kompensera för detta hinder. Vi kan till exempel erbjuda ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer personer med nedsatt arbetsförmåga. I andra fall kan ett arbetshjälpmedel eller en anpassning av arbetsmiljön vara det som räcker för att få tillbaka någon till arbetsmarknaden.

En av ljuspunkterna med mitt jobb är tillfredsställelsen när det löser sig på bästa sätt för just den individen utifrån hans eller hennes förutsättningar. För att inte lämna ut någon enskild arbetssökande vill jag helst inte ge något konkret exempel på något lyckat "fall" som jag har varit inblandad i, även om jag upplever sådana med jämna mellanrum. Men de flesta lyckade lösningar bygger på ett samarbete mellan oss psykologer, andra specialister och arbetsförmedlarna, som vi får våra uppdrag ifrån.

Varför Arbetsförmedlingen?

Jag har jobbat som psykolog på Arbetsförmedlingen sedan 2004. Varför jag inte är privatpraktiserande med egen mottagning? För mig är svaret lätt. Jag trivs med att vara anställd, att ha arbetskamrater omkring mig och få göra samhällsnytta. Vi är flera psykologer på min arbetsförmedling vilket gör det lätt att rådfråga varandra i olika frågeställningar.

Tillägsinformation