Anmäl återanställningsrätt

Har du blivit uppsagd från Arbetsförmedlingen på grund av arbetsbrist? Eller av samma skäl inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd och att du av den anledningen har rätt till återanställning hos Arbetsförmedlingen enligt bestämmelserna i 25§ LAS? Då kan du anmäla din återanställningsrätt inom Arbetsförmedlingen.

Har du frågor kan du ringa till personalavdelningen på Arbetsförmedlingen 0771-60 00 00.