Snabbspår- för nyanlända med kompetens och erfarenhet

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att samordna och genomföra de snabbspår som arbetsmarknadens parter i samarbete med myndigheten tagit fram.  Det finns nu 14 snabbspår för ett 20-tal yrken klara. Det är parterna inom respektive bransch som tecknar avtal och Arbetsförmedlingen som samordnar och genomför.

De snabbspår som är klara att använda är för: apotekare och receptarier, läkare, sjuksköterskor, byggsektorn (tjänstemannasektorn), slaktare/styckare samt lärare och förskollärare.

Snabbspåren riktar sig till deltagare i etableringsuppdraget som har tidigare erfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke där arbetsmarknadens parter kommit överens om ett snabbspår. Branscher där det råder brist på arbetskraft får hjälp med kompetensförsörjningen.

Nyanlända ska i snabbspåren få möjlighet till validering, vid behov få kompletteringsutbildning och tidigt få kontakt med en arbetsplats.  Överenskommelserna handlar om att i en sammanhållen process kunna erbjuda praktik, språkträning och utbildning.

Befintliga insatser som används är branschvalidering, yrkeskompetensbedömning, yrkessvenska och kompletterande arbetsmarknadsutbildningar. Brist på kunskaper i svenska är inte i sig ett hinder för att delta i snabbspåren. Det finns möjlighet att göra valideringstester på sitt första språk eller engelska.

Arbetsförmedlingen har också upphandlat nya insatser som kan ingå i snabbspåren. I exempelvis snabbspåret för lärare och förskollärare har vi upphandlat en obligatorisk lärarförberedande kompletteringsutbildning som delvis ges på arabiska. Parallellt med utbildningen läser man yrkessvenska.

Det kan bli aktuellt med flera upphandlingar med utgångspunkt från snabbspåren.

Arbetsförmedlingens ambition är att tillsammans med er leverantörer använda det avtalade innehållet i de tjänster vi har på ett flexibelt sätt och anpassa dem utifrån behovet. Det kan exempelvis handla om att använda vissa moduler i en tjänst i ett snabbspår.

Tillägsinformation