Planerade upphandlingar

Här listar vi Arbetsförmedlingens planerade upphandlingar och i vilket område i landet de gäller. I listorna ser du planerad annonsering samt för vilka tjänster, varor eller utbildningar som det gäller.

Uppdaterade 11 oktober 2017:

Planerade upphandlingar av arbetsmarknadstjänster

Planerade upphandlingar av varor och tjänster

Tillägsinformation