Planerade upphandlingar

Här listar vi Arbetsförmedlingens planerade upphandlingar och i vilket område i landet de gäller. I listorna ser du planerad annonsering samt för vilka tjänster, varor eller utbildningar som det gäller.

Planerade upphandlingar av arbetsmarknadstjänster (uppdaterad 2017-12-14)

Planerade upphandlingar av varor och tjänster (uppdaterad 2017-10-11)

Tillägsinformation