Planerade upphandlingar

Här listar vi Arbetsförmedlingens planerade upphandlingar och i vilket område i landet de gäller. I listorna ser du planerad annonsering samt för vilka tjänster, varor eller utbildningar som det gäller.  

Planerade upphandlingar av arbetsmarknadstjänster (uppdaterad 2019-07-19)

Tillägsinformation