Pågående upphandlingar

Arbetsförmedlingen använder upphandlingsverktyget Visma TendSign för upphandlingar som vi genomför enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, och lagen om valfrihetssystem, LOV.

Förfrågningsunderlag hittar du kostnadsfritt i Tendsign där du också lämnar anbud. Se länk till höger.

Tillägsinformation

Skapa konto hos TendSign

För att lämna anbud måste du skapa ett konto hos TendSign.

TendSign