Kontakt för leverantörer

Kontaktvägar för dig som är eller är på väg att bli leverantör till Arbetsförmedlingen.

Mejla oss om betalningen är felaktig och du som leverantör har fått för lite betalt, fått för mycket betalt eller inte fått betalt alls. Beskriv ärendet i mejlet med hjälp av följande rubriker:

  • Vad har hänt?
  • Vad är gjort?

Det är viktigt att du anger både ärendenummer och det KA-nummer som ärendet gäller.

E-post

Om du har frågor ring oss på 0771-717 717. Måndag-fredag klockan 8-16.

Ring oss om du får problem med webbstödet, exempelvis med inloggning, behörighet eller registrering av uppgifter.

Ring 0771-717 717 måndag-fredag 8-16.

Kontakta oss via mejl. Du får då reservrutinsblanketter. Reservrutinen kan bara användas om driftstoppet i webbstödet varat i mer än 24 timmar. 

E-post för reservrutinsblanketter

E-post vid frågor till leverantörsuppföljare

Mejl oss om du har frågor vid upphandling.

E-post

Om du har problem med upphandlingsverktyget TendSign, exempelvis vid inloggning och anbudslämning ska du mejla supporten på Tendsign.

E-post till Tendsign