15 mars 2016

Nyheter i webbstödet för utbildningskontrakt från och med 21 mars

Vi har gjort ett antal förbättringar i webbstödet för kommuner med utbildningskontrakt sedan införandet 2015. Förbättringarna lanseras 21 mars.

Förbättringar som införs:

Många begrepp som har med att göra med företag och leverantör har ändrats. De har nu blivit mer neutrala:  

  • Företaget ändras till Organisationen
  • Leverantör ändras till Samverkanspart
  • Företagsinformation ändras till Information
  • Företagsnamn ändras till Namn  
  • Leveransadress ändras till Adress

I alla handlingar är fliken ”Övrigt” borttagen:

Övrigt har ersatts med en kryssruta med texten ”Lägg till övrig information”. Den ligger längst ner då du öppnar upp fliken ”Innehåll”. När den markeras förlängs fältet med ett fritextfält där det är möjligt att lägga till ”Övriga upplysningar”:

Under ”Mitt arbete / Översikt” kan du numera klicka på ungdomens efternamn:

Du får då upp både huvudärenden och ersättningsärenden. Därefter väljer du vilket ärende du vill gå vidare med:

Tillägsinformation