Utbildningskontrakt, en insats för unga i samarbete med kommunen

I riksdagens budget för 2019 finns en avsikt att avveckla utbildningskontrakt. I nuläget berörs dock enbart möjligheten för kommuner att få ersättning för att anordna praktik eller anställning. Tills vidare är det alltså möjligt att ingå överenskommelser om utbildningskontrakt med deltagare.

Det finns möjlighet till utbildningskontrakt för ungdomar mellan 20 och 24 år som saknar fullgjord gymnasieutbildning. Utbildningskontrakt innebär att en ungdom kan studera på Komvux eller folkhögskola med målsättning att fullfölja en gymnasieutbildning. Vid behov kan studier på deltid kombineras med arbete eller praktik på deltid.

  • Utbildningskontrakt är en insats som Arbetsförmedlingen och kommunen genomför gemensamt.
  • En förutsättning för utbildningskontrakt är att Arbetsförmedlingen och kommunen tecknat en lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.

  • Om studierna kombineras med anställning kan anställningsstöd användas, förutsatt att deltagaren uppfyller kriterierna för detta.

Läs mer om insatsen i Förordning om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.