Utbildningskontrakt, en insats för unga i samarbete med kommunen

Från och med den 3 augusti 2015 finns möjlighet till utbildningskontrakt för ungdomar mellan 20 och 24 år som saknar fullgjord gymnasieutbildning. Utbildningskontrakt innebär att en ungdom kan studera på Komvux eller folkhögskola med målsättning att fullfölja en gymnasieutbildning. Vid behov kan studier på deltid kombineras med arbete eller praktik på deltid.

  • Utbildningskontrakt är en insats som Arbetsförmedlingen och kommunen genomför gemensamt.
  • En förutsättning för utbildningskontrakt är att Arbetsförmedlingen och kommunen tecknat en lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.
  • Som kommun kan ni få ersättning när ni ordnar med praktik eller arbete inom kommunen i kombination med studier. Ersättning för anställning eller praktik kan bara ges inom verksamheterna skola, fritidshem, sjukvård, äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Anställningen kan inte kombineras med ett annat anställningsstöd men andra anställningsstöd kan användas istället för statsbidraget om det bedöms som mer lämpligt för arbetstagaren.
  • Ersättningen kan maximalt vara 11 000 kr per månad för en anställning och 3 300 kr per månad för en praktik. Maxbeloppen utgår för anställning eller praktik på 50 procent. Ersättningen minskas sedan proportionerligt när omfattningen på praktiken eller anställningen är mindre än 50 procent. Ersättningen betalas ut av Arbetsförmedlingen.

Läs mer om kriterier för utbetalande av ersättning i Förordning om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.