Utvärdering av anbud

Vi genomför anbudsbedömningen i 3 steg

1. Prövning om anbudet uppfyller de krav som ställs på anbudsgivaren.

2. Därefter prövas om anbudet uppfyller de krav och kommersiella villkor som ställs i förfrågningsunderlaget.

3. De anbud som uppfyller ovannämnda krav går vidare till utvärdering enligt utvärderingskriterierna

I förfrågningsunderlaget finner du information om vilka uppgifter som ska lämnas samt vilka kvalificeringskrav respektive utvärderingskriterier som gäller för aktuell upphandling.

Inkomna anbud omfattas av absolut sekretess tills dess tilldelningsbeslut har fattats eller att upphandlingen på annat sätt har avslutats.

När utvärderingen är avslutad sammanställs resultatet i ett tilldelningsmeddelande. I meddelandet framgår vilka leverantörer vi på Arbetsförmedlingen har för avsikt att teckna avtal med, och hur vi har resonerat i utvärderingen av utvärderingskriterierna. Meddelande om tilldelning skickas till samtliga leverantörer vid samma tidpunkt.

Tillägsinformation