Mervärdesskatt

De tjänster som Arbetsförmedlingen upphandlar inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är skattepliktiga enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

En leverantör  som inte är registrerad för mervärdesskatt måste senast i samband med avtalstecknandet kunna styrka att momsregistrering skett hos Skatteverket.

En ideell organisation, till exempel en förening eller ett studieförbund, kan vara befriad från momsplikten då de idag inte bedriver någon momspliktig verksamhet. Skatteverket kan då neka att registrera organisationen för eventuella framtida momspliktiga verksamheter. Momsplikten uppstår inte förrän organisationen blir anlitad. I dessa fall ska organisationen ordna med momsregistrering i samband med att den får uppdrag av Arbetsförmedlingen.