Hur man klagar

När vi fattat tilldelningsbeslutet och informerat alla anbudssökande och anbudsgivare om det, börjar tidsfristen på tio dagar att löpa.

Under denna period kan leverantörer som inte vunnit upphandlingen ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten.

16 kap. 1§ LOU

Begäran om överprövning sker hos förvaltningsrätten. För överprövning av beslut fattade av Arbetsförmedlingen sker begäran om omprövning hos Förvaltningsrätten i Stockholm län.
 
Förvaltningsrätten i Stockholms län

Tillägsinformation