Begära ut anbud

När en upphandling är avslutad är inkomna anbud som huvudregel offentliga. Om man önskar få ta del av anbud vänder man sig till Arbetsförmedlingen via e-post.

Ansvarig upphandlare kan också alltid lämna ut anbudskopior.

Kopia av anbud lämnas ut som papperskopia som skickas per brev.

Enligt Avgiftsförordning (1992:191) är Arbetsförmedlingen skyldig att ta ut en avgift för kopior som lämnas ut. Avgiften för en beställning av 10 sidor är 50 kr. För varje sida därutöver är avgiften 2 kr.

För att påskynda utlämnandet av anbudet är det bra om ni redan i begäran uppger:

  • Specifikation om vilka handlingar som önskas
  • Diarienummer och/eller namn på upphandlingen
  • Ert organisationsnummer
  • Postadress dit ni vill att kopian skickas
  • Er fakturaadress

Tillägsinformation

Läs mer på andra sajter