Att bli leverantör

Leverantör till Arbetsförmedlingen blir man genom att tilldelas kontrakt efter att ha deltagit i en upphandling.

Alla företag och organisationer är välkomna att lämna in anbud. Vi behandlar alla på samma sätt, oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller är med i en upphandling för första gången. Ett av de viktigaste syftena med offentlig upphandling är att främja konkurrens.

För att kunna vara med och lämna anbud gäller det att hålla sig uppdaterad om vilka upphandlingar som är aktuella. Detta gör man bäst genom att regelbundet besöka vår hemsida.

Leverantörskontroll

Arbetsförmedlingen har tecknat en överenskommelse med Skatteverket om att få upplysningar avseende entreprenörer/leverantörer samt underleverantörer i samband med upphandlingar och tecknande av avtal. Arbetsförmedlingen kommer fortlöpande att begära uppgifter om ekonomiska förhållanden, redovisning av skatter och avgifter hos de företag som levererar varor och tjänster till myndigheten. Kontrollerna är en del av kvalitetssäkringen av ingångna avtal och ska säkerställa att de krav som ställdes vid anbuden fortlöpande efterlevs.

Uppgifter som inhämtas om namngiven leverantör:

  • är registrerad för moms och arbetsgivaravgifter
  • redovisade arbetsgivaravgifter
  • har F-skatt, FA-skatt eller A-skatt
  • har skulder för svenska skatter och avgifter hos Skatteverket/Kronofogden

Tillägsinformation