Fakturahantering och e-handel

Fakturahantering

Fakturor till Arbetsförmedlingen


Statliga myndigheter ska hantera sina fakturor elektroniskt (e-faktura). Detta regleras i Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring.

För leverantörer som inte kan skicka elektroniska fakturor (e-fakturor) tillhandahåller Arbetsförmedlingen kostnadsfritt en Leverantörsportal. Vill ni börja skicka fakturor via Leverantörsportalen, kontakta oss enligt informationen till höger.

Om leverantören av särskilda skäl inte kan skicka e-faktura eller registrera fakturan i Leverantörsportalen ska fakturan skickas till Arbetsförmedlingens skanningscentral.

Information på fakturan

En faktura till Arbetsförmedlingen ska alltid innehålla ett inköpsordernummer, referensnummer eller abonnemangs-id. Detta är uppgifter som du ska ha fått av oss.

Inköpsordernummer är ett datum följt av löpnummer (till exempel 170508-23); referensnummer är på minst fem siffror och börjar med en 4:a (till exempel 41885).

Fakturorna ska innehålla följande uppgifter

 • Leverantörens fullständiga namn, adress samt referens
 • Leverantörens moms/organisationsnummer
 • Uppgift om F-skatt
 • Fakturanummer
 • Fakturabelopp
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Totalt momsbelopp samt momssats
 • Bank-/plusgiro
 • Vara och mängd eller tjänst, beskrivning samt dess omfattning
 • Kundens fullständiga namn och adress

Eventuella bilagor samt specifikationer ska skickas med fakturan och vid kreditfakturering så ska hänvisning till debetfakturan ingå.

Pappersfakturor

Om ni som leverantör av särskilda skäl inte har möjlighet att skicka din faktura elektroniskt eller via Leverantörsportalen ska pappersfakturan skickas till Arbetsförmedlingens skanningscentral:

Arbetsförmedlingen
Skanningscentralen
681 85 Kristinehamn

Arbetsförmedlingens organisationsnummer

202100-2114

Betalningsvillkor

 • 30 dagar från ankomstdatum
 • Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter

Elektronisk handel

E-handel

Arbetsförmedlingen arbetar aktivt med att införa och ansluta leverantörer till elektronisk fakturahantering (e-faktura) och elektronisk handel (e-handel). Det gäller myndighetens samtliga inköp av både varor och tjänster som berörs av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Genom att verka för automatiserade affärsprocesser kan vi gemensamt få en mer effektiv och miljövänlig hantering. Det är även en del av vårt uppdrag enligt: Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.

Arbetsförmedlingen har stöd för följande standardiserade affärsprocesser:

 • Beställningsprocess SFTI/ESAP6
 • Beställningsprocess SFTI/Varukorg/punch-out
 • Beställningsprocess SFTI/ESAP9
 • Beställningsprocess SFTI Svehandel
 • PEPPOL (under införande 2017)

Leverantörsportalen
För de leverantörer som inte kan utväxla elektroniska affärsdokument enligt SFTI:s rekommendationer tillhandahåller Arbetsförmedlingen kostnadsfritt en Leverantörsportal. Arbetsförmedlingen bekostar dock inte eventuell integration mellan leverantörens affärssystem och Leverantörsportalen.

Leverantörsportalen erbjuder leverantörer möjlighet att tillämpa elektronisk handel (e-handel) genom avrop mot ramavtal eller att skicka fristående elektroniska fakturor (e-fakturor).

För att börja skicka fakturor via Leverantörsportalen, kontakta oss enligt informationen till höger.

Tillägsinformation

Vill du fakturera oss elektroniskt?

Vänligen mejla:
företagsnamn organisationsnummer
mejlladress till kontaktperson

Kontakt