Fakturahantering och e-handel

Fakturor till Arbetsförmedlingen

Riksdagen har beslutat om en lag som innebär att du som leverantör till stat, kommun och landsting måste skicka elektroniska fakturor på alla köp gjorda från den 1 april 2019. Observera att pdf inte är ett godkänt format.

Lagen omfattar alla inköp som görs av Arbetsförmedlingen, oavsett belopp, som genererar en faktura. För dig som leverantör betyder det att Arbetsförmedlingen inte kommer att ta emot pappersfakturor på inköp gjorda från den 1 april 2019.

Om du vill fakturera via ditt ekonomisystem måste en uppsättning göras hos både vår VAN-operatör och hos din VAN-operatör.

Mejla oss ditt företags organisationsnummer, kontaktperson och en mejladress så skickar vi en enkät för att starta anslutningsprocessen.
arbetsformedlingen@edionet.net 

Kostnadsfri leverantörsportal

Om du inte kan fakturera via ditt ekonomisystem erbjuder vi en kostnadsfri leverantörsportal där du kan registrera din faktura som direkt hamnar i vårt ekonomisystem och hanteras där.

Anmälan till leverantörsportalen görs via arbetsformedlingen@edionet.net 

Information på fakturan

Inköpsordernummer är ett datum följt av löpnummer (till exempel 170508-23); referensnummer är minst fem siffror och börjar med sifran fyra (till exempel 41885).

Fakturorna ska dessutom innehålla följande uppgifter

 • Leverantörens fullständiga namn, adress samt referens
 •  Leverantörens moms/organisationsnummer
 • Uppgift om F-skatt
 • Fakturanummer
 • Fakturabelopp
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Totalt momsbelopp samt momssats
 • Bank-/plusgiro
 • Vara och mängd eller tjänst, beskrivning samt dess omfattning
 • Kundens fullständiga namn och adress

Eventuella bilagor samt specifikationer ska skickas med fakturan och vid kreditfakturering ska hänvisning till debetfakturan ingå.


Arbetsförmedlingens organisationsnummer

202100-2114

Betalningsvillkor

 • 30 dagar från ankomstdatum
 • Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

E-handel

Arbetsförmedlingen arbetar aktivt med att införa och ansluta leverantörer till elektronisk handel (e-handel). Det gäller myndighetens samtliga inköp av både varor och tjänster. Genom att verka för automatiserade affärsprocesser kan vi gemensamt få en mer effektiv och miljövänlig hantering. Det är även en del av vårt uppdrag enligt:
.Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.

Arbetsförmedlingen har stöd för följande standardiserade affärsprocesser:

 • Beställningsprocess SFTI/ESAP6
 • Beställningsprocess SFTI/Varukorg/punch-out
 • Beställningsprocess SFTI/ESAP9
 • Beställningsprocess SFTI Svehandel
 • PEPPOL

Mejla oss ditt företags organisationsnummer, kontaktperson och en mejladress så skickar vi en enkät för att starta anslutningsprocessen.
arbetsformedlingen@edionet.net 

Leverantörsportalen
För de leverantörer som inte kan utväxla elektroniska affärsdokument enligt SFTI:s rekommendationer tillhandahåller Arbetsförmedlingen kostnadsfritt en Leverantörsportal.

Arbetsförmedlingen bekostar dock inte eventuell integration mellan leverantörens affärssystem och Leverantörsportalen.

Leverantörsportalen erbjuder leverantörer möjlighet att tillämpa elektronisk handel (e-handel) genom avrop mot ramavtal eller att skicka fristående elektroniska fakturor (e-fakturor).

För att börja skicka fakturor via Leverantörsportalen, kontakta oss enligt informationen till höger.