Automatisering för leverantörer av språktolktjänster

Här får du information om pilotprojektet som jobbar för en lösning där du som tolkleverantör ska få möjlighet att ansluta dig till en automatiserad lösning vid beställning av tolktjänst.

Just nu pågår ett pilotprojekt där planen är att alla tolkleverantörer som har avtal med Arbetsförmedlingen ska kunna välja om de önskar använda sig av automatiseringslösningen eller den manuella lösningen som idag erbjuds via KA-Webb.

Målet med initiativet är att uppnå en bättre och säkrare integrationslösning mellan Arbetsförmedlingen och externa tolkleverantörer för nuvarande och kommande tjänster.

I samarbete med en tolkleverantör har vi påbörjat en pilot i syfte att få leverantörens perspektiv på en tänkt lösning. Förslaget är att Arbetsförmedlingen tillhandahåller en integrationslösning som kan leverera och ta emot krypterade XML-meddelande mellan de system hos Arbetsförmedlingen som hanterar hela flödet av tolkbeställningar och tolkleverantörer.

Beskrivning av lösning för automatisering av tolktjänstbeställningar


Piloten pågår 25 september till 30 november 2018.

Planerade leveranser:

 • Del 1- Beställningsflödet exkl. inköpsorder
  Arbetsförmedlingen måndag den 24 september 2018
  Pilotleverantör tisdag den 25 september
 • Del 2 – Inköpsorder
  Arbetsförmedlingen onsdag den 3 oktober 2018
  Pilotleverantör tisdag den 9 oktober 2018

Beslut tas 16 november om:

a. piloten ska fortsätta
b. avsluta pilot och ge möjlighet till fler levarantörer att ansluta sig

Den 28 augusti på ett informationsmöte för leverantörer av tolktjänster presenterade vi pilotprojektet.

Ta del av presentationen

Här kan du ta del av en beskrivning över normala och avvikande flöden för tolkbeställningar i förhållande till de XML:er som är framtagna för tjänsten.

Scenarios vid beställning av tolktjänsten

Se även en illustration över flödet vid beställning av tolktjänst

Checklista:

 • Anslutningsprocessen påbörjas genom att leverantör skickar in ett ärende via ett formulär som senare kommer att finnas på den här sidan.
 • Arbetsförmedlingen bokar sedan in uppstartsmöte med leverantören.
 • Arbetsförmedlingen tar fram testplan och tidplan tillsammans med leverantören.
 • Leverantör bygger en integrationspunkt (API) mot Arbetsförmedlingens integrationsplattform.
 • Leverantör gör anpassningar mot Arbetsförmedlingens .xsd och XML-scheman.
  • Det här steget behövs ej för leverantörer som använder mail-integrationslösningen.
 • Integrationstester utförs av både Arbetsförmedlingen och leverantören.
 • Test av XML:er utförs av både Arbetsförmedlingen och leverantören.
  • Det här steget behövs ej för leverantörer som använder mail-integrationslösningen.
 • Fakturatest utförs.
 • Slutligt möte innan anslutningen är fullständig.