Automatiserade uttag av ekonomiska underlag för leverantörer

Här får du information om pilotprojektet som jobbar för en lösning där du som leverantör ska få möjlighet att ansluta dig till en automatiserad lösning vid uttag av ekonomiska underlag i ett första steg.

Just nu pågår ett pilotprojekt där planen är att alla leverantörer som har ett avtal med Arbetsförmedlingen ska kunna välja om de önskar använda sig av automatiseringslösningen eller den manuella lösningen som idag erbjuds via KA-Webb. Piloten gäller leverantörer av arbetsförmedlingstjänster, coachande-, utredande- och stödjande tjänster.

Målet med initiativet är att uppnå en bättre och säkrare integrationslösning mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer för nuvarande och kommande tjänster.

I samarbete med en leverantör har vi påbörjat en pilot i syfte att få leverantörens perspektiv på en tänkt lösning. Förslaget är att Arbetsförmedlingen tillhandahåller en integrationslösning som kan leverera och ta emot krypterade XML-meddelande mellan affärssystemen hos Arbetsförmedlingen och leverantörens affärssystem.

Beskrivning av integrationslösningen

Piloten pågår 10 december 2018 till 15 mars 2019.

Planerade leveranser:

Del 1 – Ekonomiska underlag

 • Inköpsorder
 • Uppdaterad inköpsorder
 • Självfaktura
 • Kreditfaktura

Del 2 – Arvropen
Kravställning pågår

Beslut tas i mars 2019 om:

a. piloten ska fortsätta
b. avsluta pilot och ge möjlighet till fler leverantörer att ansluta sig.

Den 6 december på ett informationsmöte för tjänsteleverantörer presenterade vi pilotprojektet.

Ta del av presentationen

Presentation av Semantix

Här kan du ta del av en beskrivning över normala och avvikande flöden. Triggers och ekonomiska underlag som skapas som XML-meddelanden enligt e-handel. Sveorder och svefaktura.

Bild över de flöden som integrationen hanterar

Så här kommer det att gå till:

 • Anslutningsprocessen påbörjas genom att du som leverantör skickar in forumläret (se nedan) och har gjort valet - Vill bli ansluten till integrationslösningen B2B, dvs. affärssystem till affärssystem.
 • Arbetsförmedlingen bokar sedan in ett uppstartsmöte med dig och startar ett anslutningsprojekt.
 • Arbetsförmedlingen tar fram testplan och tidplan tillsammans med dig som leverantör.
 • Du som leverantör bygger en integrationspunkt (API) mot Arbetsförmedlingens integrationsplattform.
 • Du gör anpassningar mot Arbetsförmedlingens .xsd och XML-scheman.
 • Integrationstester utförs av både Arbetsförmedlingen och leverantören.
 • Test av XML:er utförs av både Arbetsförmedlingen och leverantören.
 • Slutligt beslutsmöte innan anslutningen är fullständig.
Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.
Vad önskar du?  *
FlervalVi behöver registrera dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig. *