Mobil Attest app

Som ett led i att effektivisera och minska ledtiderna i Arbetsförmedlingens administrativa funktioner har vi även utvecklat en mobil kanal för att öka tillgängligheten för attestering av insatser och programbeslut. Målgruppen för kanalen är Arbetsförmedlingens attestansvariga. I kommande versioner av Mobil Attest ska det även vara möjligt att hantera andra typer av Arbetsförmedlingens attesteringar genom denna kanal, exempelvis för godkännande av Beställningar och Leverantörsfakturor.

Klicka för större bild

Tillägsinformation

Mer information

Information