Projekt Leverantörsersättning

Problem med inleverans för "röda dagar"

Vi har upptäckt ett problem med inleveransen för röda dagar - det gäller endast ärenden där GUP skickades in mellan 28 februari - 27 mars.

En instruktion har gått ut via mejl till berörda utbildningsanordnare. Om ditt företag har problem med inleverans röda dagar går det bra att vända sig till vår tekniska support 0771-717 717, måndagar-fredagar klockan 8-16.

Bilden ska föreställa fem bergstoppar: Kebnekajse (2016-01), Kilimanjaro (2016-02), K2 (2016-03), Mount Everest (2016-04), Åreskutan (2017- janari)

Klicka för större bild

Varför projektet Leverantörsersättning?

Arbetsförmedlingen vill förbättra hur man hanterar affärsöverenskommelser som ingåtts i samband med upphandlingar. I projektet Leverantörsersättning är ett av målen att anpassa processen för arbetsmarknadsutbildningar till e-handel i enlighet med Ekonomistyrningsverkets förordningar samt följa Riksgäldens föreskrifter och allmänna råd:

Men det tar inte slut där, utan Arbetsförmedlingen passar på att förbättra och förenkla flödet och användandet av arbetsmarknadsutbildningar för utbildningsleverantörer, så väl som för arbetsförmedlare!

Vilken nytta?

Projektet Leverantörsersättning startade januari 2016 och slutförs i slutet av februari 2017. Projektet innebär förändringar i system och infrastruktur för Arbetsförmedlingen och dellevereras därför i fem olika steg. Vi har valt att döpa dessa delleveranser efter fem bergstoppar.

Vi kan beskriva de förändringar som vi genomför på följande sätt:

E-handel
Med anpassning mot e-handel inför Arbetsförmedlingen ett nytt processflöde för den ekonomiska hanteringen kring arbetsmarknadsutbildningar. Detta innebär att Periodiska rapporter tas bort och ersätts av inleverans och självfakturaunderlag som görs av utbildningsleverantörer själva. Underlagen kan i sin tur godkännas för att generera en självfaktura eller underkännas för att Arbetsförmedlingen ska utreda underkännandet.

Vad detta betyder i praktiken är att utbildningsleverantörer inte längre behöver vänta på godkännandet av en Periodisk rapport av en arbetsförmedlare, man har själv mer kontroll över ekonomiflödet och vi säkerställer att rätt utbildningsleverantör får rätt ersättning enligt avtal och i rätt tid!

För Arbetsförmedlingens del vill vi öka och förbättra vår affärsmässighet! Det görs genom att vi minskar risken för felaktiga utbetalningar och att färre återkrav behövs. Vi skapar även bättre förutsättningar för uppföljning av arbetsmarknadsutbildningar.

Bilden nedan förklarar det tänkta ekonomiflöde som lanseras i och med Mount Everest-releasen (november)

Klicka för större bild

Hur ser tidplanen ut?

Klicka för större bild

Användarfokus
Även om ett stort fokus för projektet är anpassningen mot e-handel, ser vi även till att förenkla och förbättra användandet av arbetsmarknadsutbildningar för arbetsförmedlare och utbildningsleverantörer.

Mycket omtanke läggs på den Gemensamma utbildningsplanen, GUP, som kommer kunna versionshanteras efter varje arbetssökandes individuella behov och förutsättningar. GUP:en blir även en central punkt för arbetsförmedlare och utbildningsleverantörer då den möjliggör att utbildningen för en deltagare kan förkortas eller förlängas på ett enklare och bättre sätt än tidigare.

Detta möjliggörs genom att de interna systemstöd som arbetsförmedlare använder, för ärendehantering och hantering av arbetsmarknadsutbildningar, vidareutvecklas så de samarbetar bättre med varandra än någonsin!

Då Arbetsförmedlingen även behöver förhålla sig till andra lagar och förordningar än arbetsmarknadspolitiska program, så finns det vissa steg som tidigare varit svårhanterliga för arbetsförmedlare. Även här kommer systemen, genom bättre kommunikation med varandra, kunna hjälpa arbetsförmedlaren att ta beslut.

Sammanfattningsvis levererar Arbetsförmedlingen följande nyttor:

  • Vi anpassar KA-systemet efter e-handel och förvaltar statens pengar på ett mer rättssäkert sätt!
  • Rätt utbildningsleverantör får rätt ersättning enligt avtal i rätt tid!
  • Versionshanterad Gemensam utbildningsplan möjliggör anpassning av utbildningen efter varje arbetssökandes behov!
  • Den Gemensamma utbildningsplanen hjälper arbetsförmedlarna att förkorta och förlänga både utbildningsanvisningen och leverantörsavropet nu när systemet pratar med varandra!
  • E-brev för leverantörsavropet syns direkt efter en utbildningsanvisning i KA Webb! Det betyder att rätt person hos en utbildningsleverantör får rätt information om en anvisning eller avbrott – direkt när den är gjord!
  • Ny funktion i KA Webb: ”Att göra” – som informerar när en handling har blivit avslagen eller underkänd.
  • Det kommer vara möjligt att exportera självfaktura och e-breven från KA Webb. Export av självfaktura görs genom XML och export av e-breven i excel-format.

Vi kommer att fylla på med information efter hand - bland annat kommer vi att lägga ut klickbara prototyper så att ni kan se hur det nya tänkta E-handelsflödet ser ut och hur den nya utbildningsplanen ser ut - samt även de nya översikter och arbetsytor som lanseras i och med projektet!