Planerade granskningar av upphandlade arbetsförmedlingstjänster 2018

Arbetsförmedlingens upphandlings- och inköpspolicy är baserad på myndighetens övergripande uppdrag i samhället och på myndighetens vision och värdegrund. Den innefattar såväl grundläggande principer, som ställningstaganden i affärsmässighet, etik, miljö och hållbarhet.

Enheten Externa tjänster har övergripande ansvar för utveckling och uppföljning av upphandlade arbetsförmedlingstjänster; vilket innebär avtal och valfrihetssystem för arbetssökande. Syftet är att i dialog och samverkan med leverantörerna säkerställa en kvalitativ leverans av upphandlade arbetsmarknadstjänster samt kontinuerligt arbeta för utveckling av de upphandlade tjänsterna.

Som ett led i detta uppföljnings- och utvecklingsarbete kommer Arbetsförmedlingen under 2018 genomföra ett antal granskningar av leverantörer och upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Dessa planerade granskningar kompletterar den uppföljning Arbetsförmedlingen alltid gör på förekommen anledning.

Resultatet av nedanstående granskningsområden kommer kontinuerligt presenteras på www.arbetsformedlingen.se och i sin helhet i början av 2019.

Tabellen visar status och de tjänster/områden som omfattas av 2018 års granskningar: 


Status Arbetsförmedlingstjänst Granskningsområde Resultat
Ej påbörjad Transport Yrkesförareutbildning  
Klar Stöd och matchning Översyn av tjänst enligt 1.5.4 avtal kommer att genomföras i mars och oktober Resultat av översynen mars
      Resultat av översynen oktober
Klar Leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster Ekonomi Resultat av granskning
2019 Arbetsförmedlingstjänster i urval Pedagogisk resurs  
Pågår Stöd och matchning Handledare  
2019 Arbetsförmedlingstjänster i urval Arbetsförlagt lärande  
2019 Leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster Kvalitetsstyrning av verksamheten  
Pågår Arbetsförmedlingstjänster i urval Personal och bemanning  
2019 Yrkes- och studieförberedande moduler Valda delar av tjänst när avtalet är på plats  

Har du några frågor angående de planerade granskningarna är du välkommen att höra av dig till Enheten Externa Tjänster

Tillägsinformation