Planerade granskningar av upphandlade arbetsförmedlingstjänster 2018

Arbetsförmedlingens upphandlings- och inköpspolicy är baserad på myndighetens övergripande uppdrag i samhället och på myndighetens vision och värdegrund. Den innefattar såväl grundläggande principer, som ställningstaganden i affärsmässighet, etik, miljö och hållbarhet.

Enheten Externa tjänster har övergripande ansvar för utveckling och uppföljning av upphandlade arbetsförmedlingstjänster; vilket innebär avtal och valfrihetssystem för arbetssökande. Syftet är att i dialog och samverkan med leverantörerna säkerställa en kvalitativ leverans av upphandlade arbetsmarknadstjänster samt kontinuerligt arbeta för utveckling av de upphandlade tjänsterna.

Som ett led i detta uppföljnings- och utvecklingsarbete kommer Arbetsförmedlingen under 2018 genomföra ett antal granskningar av leverantörer och upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Dessa planerade granskningar kompletterar den uppföljning Arbetsförmedlingen alltid gör på förekommen anledning.

Resultatet av nedanstående granskningsområden kommer kontinuerligt presenteras på www.arbetsformedlingen.se och i sin helhet i början av 2019.

Tabellen visar status och de tjänster/områden som omfattas av 2018 års granskningar: 


Klicka på bilden för att göra den större

Har du några frågor angående de planerade granskningarna är du välkommen att höra av dig till Enheten Externa Tjänster

Tillägsinformation