Planerade granskningar av upphandlade arbetsförmedlingstjänster 2018 - 2019

Arbetsförmedlingens upphandlings- och inköpspolicy är baserad på myndighetens övergripande uppdrag i samhället och på myndighetens vision och värdegrund. Den innefattar såväl grundläggande principer, som ställningstaganden i affärsmässighet, etik, miljö och hållbarhet.

Enheten Ställa om har övergripande ansvar för utveckling och uppföljning av leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Syftet är att i dialog och samverkan med leverantörerna säkerställa en kvalitativ leverans av upphandlade arbetsförmedlingstjänster samt kontinuerligt arbeta för utveckling av de upphandlade tjänsterna.

Som ett led i detta uppföljnings- och utvecklingsarbete kommer Arbetsförmedlingen genomföra ett antal granskningar av leverantörer och upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Dessa planerade granskningar kompletterar den uppföljning Arbetsförmedlingen alltid gör på förekommen anledning.

Resultatet av nedanstående granskningsområden kommer kontinuerligt presenteras på www.arbetsformedlingen.se i sin helhet.

Tabellen visar status och de tjänster/områden som omfattas av 2018 och 2019 års granskningar: 


Status Arbetsförmedlingstjänst Granskningsområde Resultat
Klar Stöd och matchning Översyn av tjänst enligt 1.5.4 avtal kommer att genomföras i mars och oktober Resultat av översynen mars
      Resultat av översynen oktober
Klar Leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster Ekonomi Resultat av granskning
2019 Arbetsförmedlingstjänster i urval Pedagogisk resurs  
Klar Stöd och matchning Handledare Resultat av granskning
2019 Arbetsförmedlingstjänster i urval Arbetsförlagt lärande  
2019 Leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster Kvalitetsstyrning av verksamheten  
2019 Yrkes- och studieförberedande moduler Valda delar av tjänst när avtalet är på plats  
Pågår Yrkesförarutbildning Transport/Lastbil  
Pågår Fordonsteknisk utbildning Arbetsplatsförlagt lärande  

Har du några frågor angående de planerade granskningarna är du välkommen att höra av dig till Enheten Ställa om.

Tillägsinformation