Köp av tjänster fortsätter minska

I Arbetsförmedlingens fjärde utgiftsprognos för 2019 skrivs kostnaden för köp av tjänster och utbildningar ned ytterligare. Jämfört med prognosen som lämnades den 2 maj är minskningen 264 miljoner kronor. Arbetsförmedlingen bedömer att kostnaderna för köpta arbetsförmedlingstjänster och utbildningar under 2019 kommer att uppgå till drygt 2,8 miljarder kronor.

Orsaken till att kostnaden för tjänster och utbildning skrivits ned är framförallt personalsituationen på Arbetsförmedlingen. Färre handläggare ger färre beslut. Antalet handläggare har minskat mer och snabbare än vad vi bedömde under våren. Samtidigt har antalet arbetssökanden med behov av fördjupat stöd ökat.

Kostnader för köpta tjänster och utbildningar (miljoner kronor)

Tabell som visar kostnader för köpta tjänster och utbildningar


Fokusområden och prioriteringar

Arbetsförmedlingen har valt att lägga fokus på köpta tjänster och utbildningar för deltagare inom jobb-och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar samt etableringen. Dessa är målgrupper som har ett starkt behov av stödjande och förberedande insatser.

Extratjänster och moderna beredskapsjobb stoppades från årsskiftet, och introduktionsjobb begränsats till deltagare från etableringen från och med april. Arbetsförmedlingen väljer också att inte använda årets anslagskredit för att få bättre förutsättningar för köp av tjänster 2020.

Utgiftsprognosen i sin helhet finns i högerspalten.

Vid frågor, mejla till: samordninguppfoljning-arbetsgivare@arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen befinner sig just nu i en komplex situation och det är därför extra svårt att göra korrekta prognoser. Det är också orsaken till att vi nu reviderar rapporten från 2 maj. Nästa utgiftsprognos publiceras 25 oktober.

Tillägsinformation