25 juni 2019

Stöd och matchning - ratingbetygen är uppdaterade

Ratingbetygen har uppdaterats idag 2019-06-25.

Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från juni 2017 till och med maj 2018.


Tillägsinformation