Webbstödet stänger den 24-27 maj

Webbstödet stänger för uppdatering fredagen den 24 maj klockan 16:30 till måndagen den 27 maj klockan 08:00.

Här berättar vi om de nyheter och förbättringar som vi gör i webbstödet.

Ersätta inskickad Gemensam planering (GP) som inte bekräftats

Nytt är att om du redan skickat in en GP för granskning som ännu inte blivit bekräftad/godkänd av arbetsförmedlaren och skapar en ny GP kommer du nu att få följande meddelande, se bilden. Om du väljer ”Nästa” så innebär det att den tidigare inskickade planeringen automatiskt blir ersatt med den nya planeringen.

Väljer du ”Avbryt” kvarstår tidigare inskickade handlingen oförändrad. Det kan stödja dig till exempel när du skickat en GP och kommer på att du vill fylla på med ny information som inte fanns med tidigare.

Tillägsinformation