Glömt registrera sommaruppehåll?

Om du har glömt att registrera ett uppehåll i KA-webb inför sommaren behöver du skicka en redovisning till oss. Här hittar du mer information.

Har du som leverantör av upphandlade arbetsförmedlingstjänster glömt att registrera sommaruppehåll i KA-webb? Det gäller de tjänster där den möjligheten står inskrivet i avtalet.
Då behöver du skicka in information om dessa utbildningar och samtliga deltagare som har ett pågående beslut till oss. Redovisningen gör du i Excelfilen som du mejlar till oss.


Arbetsförmedlingen kommer därefter att begära en återbetalning.


Tillägsinformation