22 december 2017

Nytt år – nytt regleringsbrev med fortsatt fokus på utbildning och ungdomar


Fortsatt fokus på att öka antalet övergångar till studier, förbättra möjligheterna för utbildning och jobb för kvinnor i etableringen, och att upprätthålla 90-dagarsgarantin för ungdomar. Det är något av innehållet i regleringsbrevet för nästa år.

I regleringsbrevet för 2018 presenterar regeringen sina mål för Arbetsförmedlingen. I korthet ligger målen från 2017 fast med fortsatt fokus på att öka antalet övergångar till studier samt att arbeta med kvinnorna inom etableringen så att fler kommer ut i arbete eller utbildning. – Vägledning kommer också framöver att vara ett viktigt verktyg för att nå våra mål, konstaterar överdirektör Maria Mindhammar. Bland annat ger regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa åtgärder för att fler arbetslösa ska ta del av utbildning genom vägledning. Myndigheten ska också genomföra en förstudie om hur en digital plattform för vägledning kan etableras. Du kan ta del av regleringsbrevet i sin helhet här.

Tillägsinformation