18 december 2017

Stöd och matchning - uppdaterad rating

Uppdatering av rating sker 2017-12-18. Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från december 2015 till och med november 2016.

Tillägsinformation