Ingen rätt till ledighet för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Det finns ingen generell "rätt till semester" för de arbetssökande som är anvisade till arbetsmarknadspolitiska program. Den som har anvisats till ett arbetsmarknadspolitiskt program deltar med syfte att uppnå målet med programmet. Däremot har deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin möjlighet till ett kortare uppehåll med bibehållen ersättning enligt programförordningen, vilket i förekommande fall beviljas av Arbetsförmedlingen och inte av leverantören.


Tillägsinformation