Förbättrad uppföljning av arbetsmarknadsutbildning

Upphandlad arbetsmarknadsutbildning kan fungera som ett mycket vasst verktyg i matchningen. Särskilt bra blir det när utbildningarna skräddarsys i tätt samarbete mellan arbetsgivare, leverantör och Arbetsförmedlingen. Det finns många exempel som visar på det. Nu gör vi det lättare att följa upp hur det går när vi jobbar så.

I samband med den senaste releasen av systemstödet KA webb blev det möjligt för att märka upp om ett utbildningstillfälle är en så kallad rekryteringsutbildning, det vill säga en arbetsmarknadsutbildning riktad mot en specifik arbetsgivare som behöver rekrytera. Detta innebär att Arbetsförmedlingen på ett bättre sätt kommer kunna följa upp hur det går i de här utbildningarna.

Utvecklingen är ett led i myndighetens arbete för att fördjupa vår kunskap om hur våra insatser bidrar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. När vi använder arbetsmarknadsutbildning är det viktigt att utgå från arbetsgivarnas och branschernas behov och riktigt bra blir det när leverantör, arbetsgivare och arbetsförmedling arbetar tätt tillsammans för att möta ett specifikt behov.En rekryteringsutbildning är ett utbildningstillfälle inom arbetsmarknadsutbildning där en eller flera specifika arbetsgivare står som mottagare av de personer som går utbildningen. De berörda arbetsgivarna har medverkat aktivt i planering och/eller genomförandet av utbildningen, till exempel genom att vara med vid urval av deltagare eller genom att påverka det flexibla innehållet i utbildningen. En rekryteringsutbildning föregås alltid av ett tätt samarbete mellan leverantör, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.


  • Som leverantör har ni möjlighet att ”märka upp” om det är en rekryteringsutbildning när ni skapar ett utbildningstillfälle genom att ange detta i en kryssruta. Tänk på att ni måste vara överens med Arbetsförmedlingen om att tillfället är en rekryteringsutbildning när ni kryssar i rutan.
  • Skriv gärna information om vilken eller vilka arbetsgivare som står som mottagande arbetsgivare efter att utbildningen är klar i fältet Inriktning, till exempel ”Rekryteringsutbildning i samarbete med företaget X”.
  • Tänk på att ett de tillfällen som är rekryteringsutbildning endast är avsedda för detta syfte. Om vi inte särskiljer deltagare som går rekryteringsutbildningen från deltagare som går övrig arbetsmarknadsutbildning blir statistiken vid vår uppföljning missvisande.

Var kan jag få mer information?

  • Användarstöden kommer att uppdateras med information om detta. Vid eventuella frågor kontakta leverantörsuppföljare eller annan motsvarande medarbetare hos Arbetsförmedlingen

Tillägsinformation