Granskning av studie- och yrkesvägledning i tjänsten Stöd och matchning ht 2017

Arbetsförmedlingen har sedan tidigare beslutat att göra regelbunden granskning av tillgången och leveransen av studie- och yrkesvägledare i tjänsten Stöd och matchning.

Samtliga leverantörer har i ansökan bekräftat att de tillhandahåller examinerad studie- och yrkesvägledare och att varje deltagare ska få minst 2 timmar studie- och yrkesvägledning per 90-dagarsperiod genom personligt möte.

Denna gång har Arbetsförmedlingen valt att göra tillsyn på de 20 största leverantörerna av tjänsten och dess underleverantörer av studie- och yrkesvägledning.

Dessa var vid granskningstillfället följande:

Utredaren kan konstatera följande:

– 27 st. avtal som visar på samarbetsavtal mellan leverantör och underleverantör av studie- och yrkesvägledning saknas.

Arbetsförmedlingen har valt att kontakta de studie- och yrkesvägledare som levererar vägledning åt huvudleverantören.

– I två (2) fall finns anmärkningar som eventuellt kommer att leda till rättelsebegäran av upphandlingsavdelningen.


Tillägsinformation