Nyheter för leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster

 • 20 oktober 2017
  Vanliga frågor kring avisering och E-handel
 • 17 oktober 2017
  Arbetsförmedling har utfört en översyn av tjänsten Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning, dnr AF-2014/207170
  Som ett resultat av översynen har myndigheten sagt upp avtal med de leverantörer som har haft få deltagare och/eller väsentligt lägre resultat än genomsnittet. BakgrundIdag har Arbetsförmedlingen ca 180 st. leverantörer i tjänsten Stöd och matchning på nästan 1000 adresser i landet. Tjänsten har ett högt fokus på resultat och att deltagarna ges möjlighet att själva välja leverantör. Varje leverantörs resultat framgår också i sökfunktionen.Myndigheten har nu genomfört den första översynen av tjänsten i enlighet med följande text i förfrågningsunderlaget:1.5.4. Översyn av tjänstenArbetsförmedlingen avser att regelbundet genomföra översyn av tjänsten. En översyn kan ske i ett eller flera leveransområden eller i hela landet. Vid översynen kan leverantörer komma att granskas bland annat utifrån en eller flera av dessa faktorer; kvaliteten i verksamheten, antal deltagare per leveransadress samt andel deltagare som når resultat.Resultatet av översynen kan leda till att hela eller delar av avtalet sägs upp med leverantörer som;
  • Har färre än 10 deltagare som påbörjat tjänsten i ett leveransområde under de 6 månader som föregår översynen (gäller i leveransområden med fler än 3 leverantörer).
  • Uppvisar väsentligt lägre resultat än genomsnittet. Med väsentligt lägre resultat menas att företaget återfinns bland de 10 % av leverantörerna vars deltagare uppvisar de lägsta resultaten utifrån definitionen av resultat i ersättningsmodellen. För att avtalet ska sägas upp ska företaget återfinnas bland de tio procent av leverantörerna med lägst resultat vid flera mätningar under en sexmånadersperiod. Leverantörens resultat beräknas för varje leveransområde och leverantörens avtal kan sägas upp för ett eller fler leveransområden där resultaten är väsentligt lägre än genomsnittet. Hänsyn kommer att tas till faktorer som kan påverka resultatet och ligger utanför leverantörens kontroll såsom deltagarnas bakgrund och arbetslösheten i deltagarens hemkommun.
  Totalt är det 29 leverantörer som berörs av översynen.Nedan presenteras de leverantörer som mellan perioden 2017-03-01 – 2017-08-31 har haft färre än 10 deltagare som påbörjat tjänsten i ett leveransområde.Arbetsförmedlingen har exkluderat leveransområden där det är färre än 3 leverantörer (Haparanda, Arvidsjaur, Arjeplog, Kiruna, Pajala och Överkalix är orter som är berörda). Arbetsförmedlingen har enbart tagit med leverantörer som startat sin verksamhet före 2016-09-01, detta för att nya leverantörer ska ha en rimlig chans att komma upp till 10 deltagare under den perioden översynen avser.
 • 5 oktober 2017
  Nya anvädare kan ha problem att logga in i Webbstödet
  ”Vissa användare som lagts upp i KA-Webb efter 2017-09-25 har påverkats av ett fel som innebär att det inte är möjligt för dem att logga in. Vi har en tillfällig lösning på plats. Den innebär att ni kan lägga upp nya användare som vanligt men det krävs hadnpåläggning av oss så det kan dröja upp till en dag innan de får åtkomst till systemet. Vi arbetar just nu på att hitta en permanent lösning”