Nyheter för leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster

 • 20 september 2017
  Skyndsam hantering av klagomål på externt upphandlade arbetsförmedlingstjänster
  Klagomålshantering       Alla klagomål som kommer till Arbetsförmedlingen utreds. Hur utredningen går till kan variera beroende på vad klagomålet handlar om. Som leverantör blir du alltid kontaktad när det kommit in klagomål. När det kommit in ett klagomål begär vi alltid in kompletterande information och/eller dokument som bedöms nödvändiga för utredningen. Ett klagomål ska utredas skyndsamt och därför behöver vi begärd information/handlingar inom två arbetsdagar från det att vi begärt dem.Vad förväntas av dig som leverantörSom leverantör är du skyldig att medverka i Arbetsförmedlingens uppföljning, bland annat genom att delta i de dialoger och möten vi kallar till och genom att göra efterfrågad information och/eller dokument samt underlag tillgängliga för oss inom den tid som vi begär. Du ska också meddela oss vid förändringar i verksamheten som påverkar dina möjligheter att leverera enligt avtal.Om vi upptäcker bristerVår uppföljning ska i första hand bidra till en välfungerande verksamhet och förebygga missförhållanden, men om det upptäcks brister hos en leverantör ska de åtgärdas snarast eller enligt överenskommelse. Om bristerna inte rättas till kan vi använda olika sanktioner.
 • 15 september 2017
  Stöd och matchning - uppdaterad rating
  Uppdatering av rating gjordes 2017-09-15. Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från september 2015 till och med augusti 2016. 
 • 13 september 2017
  Webbstödet stänger 22 - 25 september
  Vi stänger webbstödet fredagen den 22 september klockan 16:00 till måndagen den 25 september klockan 08:00.
 • 7 september 2017
  Arbetssökande kan ta del av handlingar från KA Webb på arbetsformedlingen.se
  Som ett led i att göra Arbetsförmedlingen mer tillgänglig för våra kunder kommer vi ge arbetssökande möjlighet att ta del av viss information i sina ärenden i KA Webb.