Nyheter för leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster

  • 4 januari 2017
    Anordnarunderskrifter inom etableringsuppdraget tas bort
    Anordnare av aktiviteter för vissa nyanlända kommer framöver inte att behöva fylla i och underteckna deltagarnas månadsredovisningar för etableringsersättning. Blanketten "Månadsredovisning för etableringsersättning – Anordnare" kommer därför att tas bort