Nyheter för leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster

  • 16 april 2018
    Översynen av tjänsten Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning.
    Arbetsförmedlingen har utfört den andra översynen av tjänsten Arbetsförmedlingens kundval – Stöd och matchning, dnr Af-2016/00023112 (tidigare dnr Af-2014/207170). Som ett resultat av översynen har myndigheten sagt upp avtal med de leverantörer som har haft få deltagare och/eller väsentligt lägre resultat än genomsnittet.32 unika leverantörer avslutas på grund av för låga resultat i tjänsten, 8 unika leverantörer avslutas på grund av för få deltagare.Beslutsdatum för uppsägning: 2018-04-13Uppsägningstiden räknas fr.o.m. 2018-04-17Sista avtalsdag: 2018-07-16.Läs mer här.

Tillägsinformation