Kontakt för dig som är kompletterande aktör

Har du frågor om utbetalningar?

Om det är du som leverantör upptäcker att betalningen är felaktigt till exempel att ni har fått för lite betalt, fått för mycket betalt eller inte fått betalt alls, då ska ni som leverantör skicka in en beskrivning av ärendet till utbetalning@arbetsformedlingen.se

Beskriv ärendet kortfattat med hjälp av följde rubriker:
a. Vad har hänt?
b. Vad är gjort?
Det är viktigt att ni anger såväl ärendenummer samt KA-nummer det gäller.
 Om du har frågor ring oss på telefonnummer 0771-717 717.

Har du problem med Arbetsförmedlingens webbstöd — exempelvis vid inloggning, behörighet eller registrering av uppgifter?

Teknisk support 0771-717 717 måndag-fredag 8-16.

Har du problem med upphandlingsverktyget TendSign — exempelvis vid inloggning och anbudslämning?

Kontakta TendSign

Reservrutin vid driftstopp i webbstödet

Kontakta oss via e-post
Du får då reservrutinsblanketter. Notera att denna reservrutin endast kan användas vid driftstopp på mer än 24 timmar. 

Har du frågor till leverantörsuppföljare, mejla till sektionen-leverantorsutveckling@arbetsformedlingen.se


Tillägsinformation

Har du som leverantör förbättringsförslag, synpunkt eller klagomål?