Yrkessvenska

Målgruppen är arbetssökande med svaga kunskaper i svenska och som vet vilket yrke som är aktuellt för dem.

Syftet med Yrkessvenska är att förbereda den arbetssökande i yrkesspecifik svenska både inför och under yrkesutbildning, praktik och eller anställning. Det är en tydlig uppdelning mellan undervisad yrkessvenska i klassrum och yrkessvenska för en deltagare som behöver stödet på sin arbetsmarknadsutbildning eller praktik och anställning. Målet med yrkessvenska är att den arbetssökande ska kunna genomföra sin utbildning samt få eller behålla en anställning.

Den Yrkessvenska som finns på plats from december 2017 består av tre delar:

  • Yrkessvenska A är en yrkesanpassad utbildning i svenska som den arbetssökande kan gå för att förbereda sig inför en arbetsmarknadsutbildning, praktik eller anställning. I Yrkessvenska A finns också en testmodul som kan användas fristående exempelvis inför Yrkessvenska B.
  • Yrkessvenska B i kombination med arbetsmarknadsutbildning löper parallellt med den pågående yrkesutbildningen och planeras tillsammans med kontaktpersonerna på yrkesutbildningen. Undervisningen sker företrädesvis på plats där yrkesutbildningen genomförs. Syftet är att stötta arbetssökande med låga kunskaper i svenska att delta på en arbetsmarknadsutbildning. Den arbetssökande kan delta i Yrkessvenska 1-2 dagar per vecka, upp till 16 timmar per vecka, utifrån den individuella utbildningsplanen.
  • Yrkessvenska B i kombination med arbetspraktik eller anställning löper parallellt med den pågående arbetspraktiken eller anställningen och planeras tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Den arbetssökande får undervisning i svenska anpassad för att kommunicera, interagera samt dokumentera på den arbetsplats och i det yrkesområde där man praktiserar eller har sin anställning. Undervisningens omfattning är 4 timmar per vecka och sker företrädesvis på arbetsplatsen. 

Länk till användarstödTillägsinformation