Schema i Stöd och matchning

Det är viktigt att deltagarna i tjänsten Stöd och matchning har schema för sina aktiviteter. Vi förtydligar här vad som gäller för scheman.

Leverantören ska ta fram ett schema för varje deltagare. Schemat ska sträcka sig minst två veckor framåt i tiden och visa på vilka aktiviteter som är inplanerade samt var och när de äger rum.

Det här ska framgå av schemat

 • Var ska aktiviteter genomföras? Ange exempelvis i leverantörens lokal, vid behov ange vilket rum eller på annan plats, vid behov ange adress.
 • Ange vilka tider som gäller för var och en av planerade aktiviteter.
 • Ange vilka jobb det är som de ska söka. Vid planeringen anges de jobb som är aktuella att söka just då exempelvis ”Förskollärare, Borås stad”. Efterhand kan man lägga till ytterligare lediga jobb.
 • Ange vilka arbetsgivare de ska besöka, det vill säga namn på företagen.
 • Ange vilket seminarium, grupparbete eller liknande de ska delta i med exempelvis namn eller innehåll.
 • Ange vilket grupparbete de ska delta i med exempelvis ämne eller inriktning.
 • Ange vilken utbildningsanordnare som kommer på besök med namn. Leverantörerna behöver också förtydliga vad det innebär konkret att deltagaren ska ”hitta jobb”, ”söka jobb”, ”dolda jobb”. Precisera vad som avses. Vad menas exempelvis med att ”söka jobb”? Ska de ut och besöka arbetsgivare, i så fall vilka eller i alla fall inom vilka branscher. Var ska de leta efter ”dolda jobb”?

Schemat viktigt för aktivitetsrapporteringen

Schemat ska fungera som ett hjälpmedel för den arbetssökande. Schemat ska ge en tydlig bild av aktiviteterna och vara ett underlag som deltagaren kan använda vid sin aktivitetsrapportering.

Exempel på vad som ska ingå i aktivitetsrapporteringen

 • Jobb som deltagaren har sökt och jobbintervjuer som deltagaren har varit på. 
 • Intresseanmälningar till arbetsgivare (spontanansökningar, besök). 
 • Att deltagaren har förbättrat sina ansökningshand­lingar och på vilket sätt. 
 • Rekryteringsträffar som deltagaren har varit på. 
 • Samtal som deltagaren har haft med studie- och yrkesvägledare. 
 • Utbildningar som deltagaren har sökt eller deltagit i. 
 • Praktikplatser som deltagaren har sökt eller varit på i över­enskommelse med sin arbetsförmedlare. 
 • Studiebesök på en arbetsplats och resultatet av besöket. Schemat utgör även ett underlag för Arbetsförmedlingen att följa upp att deltagarna får avtalsenligt stöd och tid.


Tillägsinformation